ทำไมต้องใช้ GEPP

เรียลไทม์

ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการเก็บจขยะผ่านแอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลา

ความแม่นยำและทันสมัย

เรามีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำด้วยระบบปฎิบัติการที่ทันสมัย

ง่ายต่อการเข้าถึง

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและผลวิเคราะห์ต่างๆได้ทุกเวลาผ่านทางคลังข้อมูลออนไลน์

เรายังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ตามเวลาจริง

ข้อมูลบริการ

ข้อมูลของตลาดขยะรีไซเคิลในพื้นที่จะแบ่งตามประเภทของขยะ โดยข้อมูลจะมีการอัพเดทข้อมูล ด้านการเก็บขยะและวิเคราะห์ขอมูลแบบเรียลไทม์

แพกขนาดเก็จเล็ก

200 คะแนนข้อมูลต่อเดือน

 

START WITH GEPP

แพกเก็จขนาดกลาง

750 คะแนนข้อมูลต่อเดือน

 

START WITH GEPP

แพกเก็จขนาดใหญ่

5,000 คะแนนข้อมูลต่อเดือน 

 

START WITH GEPP