พวกเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การแยกขยะและการรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายและสนุก

 • พันธสัญญาของเรา

  เราตั้งใจที่จะทำงานให้ได้ดีที่สุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยผ่านระบบดิจิตอลของพวกเรา ซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถจัดการกับขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น

 • มิติใหม่แห่งการรีไซเคิล

  Gepps ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเชื่อมระหว่างผู้ที่ประสงค์ที่จะกำจัดขยะรีไซเคิลกับผู้ที่ต้อง การซื้อขยะไปรีไซเคิลผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลของเรา

 • ประโยชน์ที่เรานำมาสู่ชุมชน

  • คนในชุมชนได้มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลจะสามารถสร้างรายได้และโอกาสในการขยายธุรกิจ
  • หน่วยงานต่างๆสามารถจะจัดการกับขยะได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาจริง

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ร่วมก่อนตั้ง

ผู้ร่วมก่อนตั้ง

Co-Founder, CMO
สถาปนิกผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการออกแบบโครงการแ บรนด์ดังต่างๆ จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีใจรักในการพัฒนาธุรกิจสีเขียวมุ่งที่จะเปลี่ยนขยะใ ห้กลายเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนโดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล
ผู้ร่วมก่อตั้ง

ผู้ร่วมก่อตั้ง

Co-Founder, CEO
อดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการด้านอุตสาหกรรมพลังงา นในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงการ และมีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
ผู้ร่วมก่อตั้ง

ผู้ร่วมก่อตั้ง

Co-Founder
เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตและจัดการกับธรุกิจหลายๆประเภ ทและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆบริษัทรชั้นนำในประเทศ ไทย เช่น บริษัท SCB และ TQM นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแห่งประเ ทศไทย และเป็นเจ้าของพร้อมทั้งดูแลกิจการ MIA Collaboration ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบสตูดิโอที่มีนวัตกรรมและการออกแ บบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก (จัดอันดับโดย Reddot Design ในปี คศ 2012)

ทีมงาน

Prim Hansakul

Prim Hansakul

ผู้ประสานงานโครงการ

ลูกค้า