เรื่องรับขยะไปรีไซเคิลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา!

ไว้ใจได้

เรามีความตรงต่อเวลาในการรับเก็บขยะตามสถานที่และวันเวลาที่ท่านเลือกไว้

 

ปลอยภัย

ทีมงานรับเก็บขยะของเราได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีประวัติทางอาชญากรรม

 

มีมาตรฐาน

ขั้นตอนในการรับเก็บขยะของเราจะทำให้คุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการรีไซเคิล

 

ความคืบหน้าของปริมาณขยะที่รับมารีไซเคิล

แก้ว 0%
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 0%
พลาสติก 0%
กระดาษ 0%

โทรเรียก GEPP อย่างไร?

 • แยกประเภทขยะของคุณ

  เริ่มได้ง่ายๆด้วยการแยกประเภทขยะในที่พักอาศัยของคุณ

 • ติดต่อ GEPP

  ติดต่อGEPPง่ายๆได้ 3 ทาง โดยผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือเว็บ แอพพลิเคชั่น

 • จองเวลาและสถานที่

  จองเวลาและสถานที่ เลืือกเวลาและสถานที่ตามที่คุณต้ องการ

 • พบกันที่จุดนัดพบ

   พบกับทีมงานรับขยะของ GEPP ตามเวลาและสถานที่ที่คุณได้เลือกไว้