รีไซเคิลขยะเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณให้ GEPP จัดการให้คุณ

บริการรับเก็บขยะตามบ้าน

ทีมงานเราจะไปเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆที่ท่านระบุไว้และนำขยะดังกล่าวส่งต่อไปทำการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

การจัดการข้อมูลขยะ

ข้อมูลจากทีมงานที่ไปรับขยะจะถูกส่งตรงผ่านแพลตฟอร์มของเราซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะได้อย่างดียิ่งขึ้น

ทำความดีโดยการรีไซเคิล

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะขายขยะ ท่านสามารถบริจาคขยะของท่านเพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศ ขยะทั้งหมดจะถูกนำไปขายให้กับโรงงานรีไซเคิล เงินที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนรีไซเคิล

ปริมาณการGEPP ล่าสุด

0 ปริมาณแก๊สเรือนกระจก(กิโลคาร์บอนไดออกไซด์)
0 ปริมาณขยะ รีไซเคิล(ตัน)
$0 คุณค่าที่ให้กับชุมชนที่เก็บขยะ
0 สมาชิก GEPP

เราตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบใหม่ ให้กับระบบนิเวศของวงการรีไซเคิล

GEPPตอบโจทย์รูปแบบรีไซเคิลของคุณ

บ้านพักและที่อยู่อาศัย

เรามีบริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้านคุณแค่เตรียมขยะของคุณให้พร้อมและติดต่อเรามา

ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ

 เรามีบริการรับขยะรีไซเคิลถึงร้านอาหารหรือร้านค้าหรือออฟฟิตของคุณ

คอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์

เรามีการประสานงานกับทีมผู้ดูแลขยะในตึกของคุณเพื่อรับขยะรีไซเคิลจากคอนโดของคุณ 

รีไซเคิล ที่ เรารับ

พลาสติก ขวดพลาสติด กล่อง หรือ

สิ่งของที่ทำมาจากพลาสติกที่ยังไม่ได้ใช้และไม่มีเศษอาหารหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ขยะพลาสติกทุกชิ้นจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทที่รับรีไซเคิลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กระดาษ

กระดาษที่ใช้แล้วในออฟฟิศ หนังสือพิมพ์ หนังสือ กระดาษห่อของและกระดาษชนิดอื่นๆที่แห้งและไม่มีเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกอื่นๆติดอยู่

โลหะ

กระป๋องที่ใช้แล้ว แผ่นโลหะที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนของเครื่องจักรที่ทำมาจากโลหะและอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะต่างๆจะถูกแยกประเภทและนำมารีไซเคิลโดยบริษัททีรับรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

แก้ว

ขวดแก้ว กล่องแก้ว เศษแก้ว หรือสิ่งของที่ทำมาจากแก้ว โดยแนะนำให้บรรจุขยะแก้วในกล่องลังของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องจักร โดยจะมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มาดูแลทั้งด้านการแยกชิ้ นส่วนและแยกประเภทและรีไซเคิลชิ้นส่วนต่างๆ

รีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณให้ GEPP จัดการให้คุณ

What We Do

GEPP , Recycle pickup on Demand , Watch !!

ลูกค้าของเรา

กิจกรรมล่าสุด

เสียงตอบรับ

Recycle is a must in today world, and now GEPP is a great example of digital disruption in Recycle business. Helping together with this platform is a way to tomorrow cleaner.

Mr.Beam
Managing Director : Cash Now

Biggest today problem is about trash , but its a opportunity for people to bring the better world.

Mr.Pipop Thongsen
Marketing Manager : Almond Digital Group

More suitable to today, Easiest way to recycle. Our staff can sell recycle to the platform with pick up on demand service.

Chef Mickey
Chef

In today business we produced a huge among of trash a day, together with growth of the population in the big city , It’s a time for us to engage with community to sort this problem out together.

Ekkachai Niyanuch
Investor