รูปแบบการรายงาน
GRI 306:2020

GRI 306:2020
คือระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กร
ที่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

GRI 306:2020
คือระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กรที่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้!

กระบวนการรายงาน GRI 306:2020
กระบวนการรายงาน
GRI 306:2020

ระบุแหล่งกำเนิด

แยกขยะและวัสดุ

ระบุการกำจัด

ข้อมูลขยะและรูปแบบรายงาน

เริ่มเลย ! 30 วัน

ทดลองระบบการจัดการข้อมูลขยะโดย GEPP

  • ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะโดย GEPP
  • ระบบที่ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะ และ ให้คำปรึกษาในจัดการขยะ
  • สอนการใช้งาน GEPP Platform ผ่านระบบออนไลน์
  • การให้คำปรึกษาในระบบออนไลน์ตลอดการทดลองผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก GEPP

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน

เราจะรีบติดต่อกลับตามข้อมูลที่กรอกด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดบริการ

เราจะรีบติดต่อกลับตามข้อมูลที่กรอกด้านล่างนี้

เราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว