GEPP Sa-Ard X SINGHA แยกแลกเงินกับโครงการ เก็บ “Save” โลก

     ปัญหาขยะที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมมักเกิดจากผู้บริโภคที่ไม่ได้คัดแยกขยะ ไม่มีความเข้าใจในการรีไซเคิล และมีการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง โดยขยะที่ไม่ได้มีการจัดการที่ดีพอมักถูกนำไปฝังกลบรวมกัน ทำให้ใช้เวลาในการย่อยสลายนานนับร้อยปี สิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่ฝังกลบ นอกจากนี้ ปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกกระจัดกระจายทั่วไป มักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ปัญหาขยะลอยในแม่น้ำ ลำคลอง บางส่วนไหลลงสู่ทะเล ก่อให้เกิดปัญหาเศษขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก พบการแพร่กระจายในทะเลทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

     ด้วยปัญหาเหล่านี้เอง SINGHA ร่วมกับ GEPP Sa-Ard จึงจัดทำ โครงการ เก็บ “Save” โลก ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิพร้อมสร้างรายได้ให้กับตัวเอง อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เพราะนอกจากจะได้รับเงินจากการนำขยะรีไซเคิลมาขายแล้ว ยังได้คะแนนเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้อีกต่อด้ว

ราคารับซื้อวัสดุรีไซเคิล

ในการขายวัสดุรีไซเคิลนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จาก GEPP Sa-Ard ไปรับวัสดุรีไซเคิลถึงที่ พร้อมให้ราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป และจะมีการสะสมคะแนนจากการขายขยะพลาสติก โดยอัตราการได้รับคะแนนอยู่ที่ 1 กิโลกรัม ต่อ 10 คะแนน ซึ่งสามารถนำไปใช้แลกของรางวัลได้ตามภาพด้านล่าง

สะสมคะแนนแลกของรางวัล

     สร้างรายได้เสริมง่ายๆ ด้วยการแยกขยะ และขายวัสดุรีไซเคิล คะแนนที่สะสมได้จะนำเข้าสู่ระบบของ GEPP Sa-Ard ผ่านแอปพลิเคชัน GEPP REWARDS ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง IOS และ Android ทั้งนี้แอปพลิเคชันยังแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ที่คุณลดได้ และติดตามผลงานการจัดการขยะของตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน

ใครบ้างที่เหมาะกับโครงการนี้

  1. มีขยะพลาสติก หรือวัสดุรีไซเคิลต้องจัดการเป็นจำนวนมาก
  2. ไม่มีเวลาจัดการกับวัสดุรีไซเคิล หรือไม่มีคนมารับ
  3. จัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ต้องการความสะดวกมากขึ้น

หากคุณมีวัสดุรีไซเคิล และพลาสติกมากมาย แต่ไม่มีคนมารับ ขาดแรงกระตุ้น เข้าร่วมโครงการกับเรา

Relate Content

Tips & Trick จัดการข้อมูลขยะระดับองค์กร และการนำไปใช้
GEPP Sa-Ard X SINGHA แยกแลกเงินกับโครงการ เก็บ “Save” โลก
ลด และ แยกขยะที่ต้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน