ข้อมูลความรู้เรื่องขยะ

บทความของเรา

แหล่งความรู้ในการบริการจัดการขยะ

คำนำโดย ลูกค้า และ พันธมิตร

GEPP ช่วยลูกค้าและเครือข่ายตลอดการเดินทางไปสู่การจัดการขยะโดยปราศจากการฝังกลบ

เทคนิคการจัดการขยะแบบ GEPP

เทคนิคการจัดการขยะแบบ GEPP จะช่วยชี้นำคุณในการเริ่มบริหารจัดการขยะได้ง่ายและทำได้จริง

คุณมรุพงษ์ กิจกสิกร

Testimonial

การแยกขยะให้กับลูกบ้านนั้นต้องสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในแง่ของปริมาณขยะจำนวนเงินที่ขายได้รวมถึงเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราจึงเลือกใช้ GEPP ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้ได้จริงทั้งในแง่ของระบบจัดการและการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับลูกบ้าน

คุณมรุพงษ์ กิจกสิกร
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มเลย !30 วัน
ทดลองการจัดการข้อมูล ด้วย GEPP Platform

ทดลองระบบการจัดการข้อมูลโดย GEPP

  • ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะโดย GEPP
  • ระบบที่ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะ และ ให้คำปรึกษาในจัดการขยะ
  • สอนการใช้งาน GEPP Platform ผ่านระบบออนไลน์
  • การให้คำปรึกษาในระบบออนไลน์ตลอดการทดลองผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก GEPP