GEPP Your Waste, Change Our World

“เราต้องการปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรมีการจัดการขยะโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อให้การตัดสินใจนั้นนำไปสู่แนวทางการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ”

ภารกิจของเรา

ภารกิจของเราคือการป้องกันไม่ให้ขยะรีไซเคิลไปอยู่ในหลุมฝังกลบและสร้างให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจริงสำหรับประเทศไทยโดย
การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยให้รับผิดชอบต่อขยะที่สร้างขึ้นโดยการ “คัดแยกขยะ” อย่างถูกต้อง

เราเชื่อว่านิสัยง่ายๆในการ "คัดแยกขยะ" และ "รู้จักขยะของคุณ" จะช่วยลดการฝังกลบและการเผาแบบเปิดที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยสำคัญ

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการช่วยให้ประเทศไทยมีระบบการจัดการขยะที่ยั่งยืนมากขึ้นทั่วประเทศ โดยทั้งหมดนี้เพื่ออนาคตที่ดีและ
สะอาดกว่าของคนรุ่นต่อๆไป

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับเลือกเข้าโครงการ ...DEPA Accelerator Program 2018

รางวัล UN WSA National Winner จากสองปีซ้อน (2018 และ 2019) ในหมวด Green Technology
โครงการ Delta-angel Fund for Startup

GEPP ทีม

ทีมงานที่ทำงานอย่างหนักภายใต้ GEPP

GEPP TEAM-1

มยุรี
อรุณวานนท์

Co-founder & CEO

GEPP TEAM-2

โดม
บุญญานุรักษ์

Co-Founder, CMO

GEPP TEAM-3

ศศิน
ถวิลประวัติ

COO

GEPP TEAM-4

จาตุรงค์
แตรวิจิตร

Data Service

GEPP TEAM-6

พัชนิดา
กิตติพงษ์พัฒนา

Platform Development

GEPP TEAM-7

สุวัฒชัย
อ้อยทิพย์

Platform Development

GEPP ในสื่อต่างๆ

MOMENTUM

ทุกวันนี้ประเทศไทยผลิตขยะประมาณ 27 ล้านตันต่อปี โดย 30% เป็นขยะรีไซเคิล แต่ปริมาณขยะในประเทศไทยที่ถูกนำไปรีไซเคิลในตอนนี้เพียงแค่ 20% นั่นจึงเป็นคำถามว่าอีก 10% หายไปไหน The Momentum ชวนไปหาคำตอบเรื่องขยะกับ “เก็บ” (GEPP) ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งขึ้นมาเพราะอยากให้คนไทยแยกขยะ ไม่เพียงแค่นั้นยังพยายามที่จะทำให้ขยะรีไซเคิลเดินทางไปยังโรงงานรีไซเคิลได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น เพราะ GEPP พร้อมจะไปรับขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านคุณ

BRAND THINK ME

ในช่วงนี้ เราคงได้เห็นแคมเปญต่าง ๆ หรือใครหลายคนในสังคมออกมาพูดหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกมากขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเลยมีแนวคิดริเริ่มในการจัดการกับขยะพลาสติกหรือขยะรีไซเคิลทุกชนิดให้ถูกวิธี อย่าง GEPP จึงเกิดขึ้น จนกลายเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเรียกเก็บและแยกขยะรีไซเคิลสุดล้ำ แล้ว GEPP จะเก็บขยะที่ใคร ๆ ก็มองว่ามันไร้ค่าและเป็นตัวปัญหา ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอาชีพได้อย่างไร เรามาพูดคุยกันใน….