เริ่มเลย !30 วัน
ทดลองการจัดการข้อมูล ด้วย GEPP Platform

ทดลองระบบการจัดการข้อมูลโดย GEPP

  •  ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะโดย GEPP
  • ให้คำปรึกษาในจัดการขยะ
  • สอนการใช้งานระบบ GEPP ผ่านระบบออนไลน์
  • การให้คำปรึกษาในระบบออนไลน์ตลอดการทดลองผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก GEPP

บริหารจัดหารขยะด้วยข้อมูล

สามารถติดตามผลต่อเนื่อง

การคำนวณผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละวัสดุที่คัดแยก

บริหารข้อมูลแบบกลุ่มอาคารหรือหลายสาขา

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน

เราจะรีบติดต่อกลับตามข้อมูลที่กรอกด้านล่างนี้

เราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว