รูปแบบการรายงาน
GRI 306:2020

GRI 306:2020
คือระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กร
ที่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

GRI 306:2020
คือระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กรที่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้!

GEPP 30-day Challenge Save our Land

ร่วมกับเราเพื่อโลกของเราในวัน Earth Day

ทำอย่างไร:

  • แยกขยะในบริษัทของท่าน ชั่งน้ำหนักและจดบันทึก
  • เข้าสู่ GEPP Application เพื่อบันทึกข้อมูล
  • คลิก submit
  • แล้วสามารถดูผลของท่านได้ทันที

บริษัทหรือหน่วยงานผู้โชคดี 3 บริษัท จะได้รับรางวัลพิเศษจากเรา

9-22 เม.ย. 2564
22 เม.ย. - 27 พ.ค. 2564
3 มิ.ย. 2564
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
แยกขยะในองค์กรของท่าน เข้าสู่ระบบ GEPP dashboard สามารถติดตามผลได้ตลอดเวลา
ประกาศผลกิจกรรม
Slider

GEPP

ระบบการบริหารจัดการขยะด้วยระบบ ดิจิทัลที่จะช่วยให้ท่านเปลี่ยนจาก “การทิ้ง” เป็น “การจัดการ” เพื่อความสำเร็จในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

แพลตฟอร์ม GEPP
พร้อมแล้ววันนี้

“เปลี่ยนแปลงโลกในวันนี้
ด้วยการจัดการขยะของ GEPP”

ความโปร่งใสและการตรวจสอบการย้อนกลับของการเดินทางของขยะ จะช่วยลดการฝังกลบและทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และนำมาซึ่งการคัดแยกขยะที่ดีขึ้น

ช่วยลูกค้าของเราลดการฝังกลบ

11% เป็น 58%

ในเวลา 10 เดือน
ในเวลา 10 เดือน

ช่วยลูกค้าของเรา
ลดการฝังกลบ

0

ตัน

5,551

tonsCo2e

ของลูกค้าเราสามารถ
บรรลุมากกว่า >35%
ของอัตราการรีไซเคิล

(*2020 GEPP Waste Data Benchmark)

สร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ*

2,129,553

บาท

(*2020 GEPP Waste Data Benchmark)

ก๊าซเรือนกระจกสามารถ
เทียบได้กับต้นไม้จำนวน

28,081,088

ต้น

ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ 710,551,746 เครื่อง

ทำงานกับ GEPP อย่างไร?

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มทำงานกับ GEPP

คุณมรุพงษ์ กิจกสิกร

Testimonial

การแยกขยะให้กับลูกบ้านนั้นต้องสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในแง่ของปริมาณขยะจำนวนเงินที่ขายได้รวมถึงเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราจึงเลือกใช้ GEPP ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในส่วนนี้ได้จริงทั้งในแง่ของระบบจัดการและการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับลูกบ้าน

คุณมรุพงษ์ กิจกสิกร
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

สินค้าและบริการของเรา

GEPP ช่วยให้ลูกค้าของเราจัดการขยะได้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบการข้อมูลการจัดการขยะ โดย GEPP

• มาตราฐานการจัดการขยะโดย GEPP 
• การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
• การคำนวนการลดก๊าซเรือนกระจก 
• การสอบทานข้อมูลการจัดการขยะ

อบรมการจัดการขยะอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

• จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน/อบรม
• การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลด้วยวัสดุจริง
• เวลาที่ใช้ในการอบรม 1.5 ชั่วโมง/อบรม

การดำเนินโครงการเพื่อการจัดการขยะ

• ที่ปรึกษาเพื่อทำธนาคารขยะ
• การบริหารจัดการขยะภายในองค์กร
• การบริหารจัดการขยะในงานอีเว้นท์ (CarbonNautral)
• โครงการจัดการจัดเก็บและเรียกกลับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

บริการจัดเก็บและการติดตามปลายทางของขยะ

• การจัดเก็บแบบระบุเวลา
• การรายงานการติดตามการจัดการปลายทาง
• การบริการจัดเก็บสำหรับเครือข่ายธุรกิจ

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเภทธุรกิจที่หลากหลายแตกต่างกัน

เริ่มเลย ! 30 วัน
ทดลองการจัดการข้อมูล ด้วย GEPP Platform

ทดลองระบบการจัดการข้อมูลโดย GEPP

  • ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะโดย GEPP
  • ระบบที่ได้รับมาตรฐานการจัดการขยะ และ ให้คำปรึกษาในจัดการขยะ
  • สอนการใช้งาน GEPP Platform ผ่านระบบออนไลน์
  • การให้คำปรึกษาในระบบออนไลน์ตลอดการทดลองผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก GEPP

GEPP 30-day Challenge Save our Land

ร่วมกับเราเพื่อโลกของเราในวัน Earth Day​

ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกับเรา เข้าสู่ GEPP Application เพื่อบันทึกข้อมูล คลิก submit แล้วสามารถดูผลของท่านได้ทันที